باسیتراسین

Bacitracin



داروهای ضد باکتری

 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Ointment: 500U/g


  • درمان عفونت های ناشی از باسیل های گرم مثبت

  • بالغین و کودکان: روزانه یک‌بار یا بیشتر از پماد چشمی استفاده می‌شود.

  • حساسیت مفرط
  • سابقه واکنش توکسیک قبلی نسبت به دارو.

  • تحریک
  • درد
  • سوزش چشم

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  از آنجائیکه در صورت مصرف موضعی و خوراکی جذب کمی دارد خطر زیادی در شیردهی وجود نخواهد داشت. لذا طبق نظر پزشک خود عمل نمایید.


  مکانیسم اثر: اثر آنتی‌باکتریال: این دارو باعث مهار سنتز دیوارة سلولی باکتری می‌شود.


  نیمه عمر: ناشناخته
  باسیتراسین به مقدار ناچیزی از سطوح مخاطی جذب می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.