بتائین

Betaine • Ambetaine
 • Cystadane

  • سایر داروها

   داروی با نسخه

   • در درمان کمکی هموسیستینوری

   • بزرگسالان: مقدار 3 گرم دو بار در روز تا حداکثر 20 گرم در روز 
   • کودکان: 50mg/kg  دو بار در روز تا حداکثر 75mg/kg دو بار در روز 

   • تهوع
   • تحریکات گوارشی
   • بی اشتهایی
   • ادم مغزی برگشت پذیر

   بتائین باید با آب ، آبمیوه، غذا، شیر یا غذای بچه مخلوط شود تا کاملا حل گردد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.