بتاکسولول

Betaxololداروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم

 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Drop: 0.5%


  • کاهش فشار داخل چشم در مبتلایان به گلوکوم مزمن با زاویه باز
  • هیپرتانسیون چشمی

  گلوکوم زاویه باز مزمن و هیپرتانسیون چشمی
  بالغین: روزانه دوبار، 2-1 قطره در هر چشم چکانده می‌شود. 


  • حساسیت مفرط به دارو 
  • برادیکاردی شدید 
  • شوک کاردیوژنیک 
  • بلوک قلبی 
  • نارسایی قلبی کنترل نشده.

  • بی‌خوابی، افسردگی.
  • فتوفوبی، اریتم، خارش، کراتیت.

  • ادم زانو
  • تنگی نفس
  • لتارژی
  • بی‌خوابی و اضطراب

  • تجویز بتاکسولول چشمی همراه با سایر بلوک‌کننده‌های بتا آدرنرژیک، اثرات این داروها را تشدید می‌نماید. 
  • تجویز همزمان این دارو با رزرپین باعث تشدید اثرات کاهش‌دهندة فشارخون این دارو می‌گردد.

  •  بین مصرف این دارو و سایر قطره‌های چشمی حداقل 5 دقیقه فاصله باشد.
  • قطره را قبل از مصرف بخوبی تکان دهید.

  • گروه C:                

  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

  در سه ماهه دوم و سوم بارداری:

  • گروه D:

  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  تجویز این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


  مکانیسم اثر: اثر ضدفشارخون چشمی: بتاکسولول یک بتا ـ یک بلوکر است که فشار داخل چشمی را از طریق کاهش تولید مایع، کاهش می‌دهد.


  نیمه عمر: 22-14 ساعت

  دفع: این دارو به‌طور عمده از طریق ادرار دفع می‌شود. 


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.