بخور اکالیپتوس ایران داروک (پودر)

Iran Daruk Eucalyptus Inhaler (Powder) • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Powder: حاوی برگ اکالیپتوس، برگ مورد، برگ پوتار، برگ آویشن باریک و برگ آویشن صغیر است.


  • برطرف نمودن نشانه های سرماخوردگی
  • سرفه
  • احتقان بینی

  روزانه چند بار، هر بار یک قاشق سوپ خوری از پودر را در یک ظرف مناسب آب داغ ریخته و به مدت 5 تا 10 دقیقه در حالی که چشم ها بسته است بخور داده شود.


  • تب بالا
  • سرفه های مداوم
  • خونریزی دستگاه تنفس

  • این دارو باید به صورت بخور مصرف شود. از خوردن ان اکیداً خودداری شود.
  • در طی بخور دادن چشم ها باید بسته باشند.
  • سرفه های مداوم ممکن است نشانه یک بیماری جدی باشد. در صورت تداوم نشانه های بیماری باید به پزشک مراجعه شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.