برونکوگل

Bronchogolداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده: عصاره خشک آسارون (Asarun europaem) به میزان 14-16 میلی گرم


  • درمان برونشیت حاد و مزمن
  • آسم
  • تنگی نفس

  روزی 3 بار، هر بار 1-2 قرص با نصف لیوان آب میل شود.


  • سوزش مختصر زبان
  • اختلالات گوارشی

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.