بلادونا پی بی

Belladonna PBآنتی موسکارینیک ها

 • بیماری های گوارشی

  داروی با نسخه

  • Tablet: Atropine 19.4mcg + Hyoscine6.5mcg + Hyoscyamine 103.7mcg +Phenobarbital 16.2mg
  • Elixir: (Atropine 19.4mcg + Hyoscine6.5mcg + Hyoscyamine 103.7mcg +Phenobarbital 16.2mg) /5ml

  • بزرگسالان: مقدار 5-10 میلی لیتر الگزیر سه یا چهار بار در روز یا 1-2 قرص 2-4 بار در روز
  • کودکان: با وزن کمتر از 9 کیلوگرم 0.5-0.75 میلی لیتر از الگزیر هر 4-6 ساعت و با وزن 9-45 کیلوگرم مقدار 2-7.5 ملی لیتر از الگزیر هر 4-6 ساعت

  • میاستنی گراو
  • مگا کولون سمی
  • بزرگی پروستات
  • گلوکوم با زاویه بسته

  • یبوست
  • کاهش تعریق
  • سرگیجه
  • خواب آلودگی
  • خشکی دهان ، بینی ، گلو و یا پوست

  • مصرف همزمان این دارو با داروهای بی هوش کننده عمومی، کاهنده فشار خون و داروهای مضعف CNS، اثر آنها را افزایش می دهد.
  • این دارو با جذب گریزوئوفولوین، کینیدین و کتوکنازول تداخل دارد.
  • این دارو اثر ضد موسکارینی داروهای ضد هیستامینی، دیسوپیرامید، هالوپریدول، فنوتیازین ها و تیوگزانتین ها را افزایش می دهد.
  • این دارو با گلیکوزیدهای دیژیتال، گوانیتیدین، متوکلوپرامید و ضد دردهای شبه تریاک و داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای تداخل دارد.

  • این دارو نیم تا یک ساعت قبل از غذا مصرف شود.
  • این دارو با فاصله یک ساعت از داروهای ضد اسید و ضد اسهال مصرف گردد.
  • پس از مصرف دارو احتمال افزایش دمای بدن در فعالیت های شدید بدنی وجود دارد.
  • احتمال بروز خشکی دهان، بینی ، گلو ، تاری دید یا خواب آلودگی با مصرف این دارو وجود دارد.

  گروه D:     
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Belladonna PB Belladonna PB Tablet   ایران الحاوی
  Belladonna PB Belladonna PB Elixir 60ml ایران سبحان دارو

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.