بنزتروپین

Benztropineداروهای ضد پارکینسون

 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  • Injection: 2mg/2ml
  • Tablet: 2mg

  • علائم خارج هرمی ناشی از داروها 


  • خوراکی: مقدار 0.5-1 میلی گرم ( معمولا موقع خواب) مصرف می شود. این مقدار ممکن است تا حداکثر 6 میلی گرم در روز افزایش یابد. مقدار مصرف نگهدارنده 1-4 میلی گرم در روز است که به صورت یکجا یا در نوبت های منقسم مصرف می شود.
  • تزریقی: مقدار 1-2 میلی گرم از راه عضلانی یا وریدی تزریق می شود که در صورت نیاز این مقدار مجددا مصرف می شود.

  • گلوکوم زاویة بسته
  • احتباس ادراری
  • انسداد دستگاه گوارش

  • بی‌قراری
  •  آژیتاسیون
  • کنفوزیون
  •  کاهش حافظه
  • توهم
  • ضعف و خستگی
  • سردرد
  • افسردگی
  • سرگیجه
  • طپش قلب
  • تاکیکاردی
  •  برادیکاردی پارادوکسیکال
  • کهیر
  •  راش
  •  کاهش تعریق
  • گشادی مردمک‌ها
  •  تاری دید
  •  فتوفوبی
  • یبوست
  •  خشکی دهان
  •  تهو و یا  استفراغ
  •  درد اپی‌گاستر
  • دیسفاژی
  • سوزش ادرار
  •  اشکال در ادرار کردن
  •  احتباس ادراری
  • توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش‌حساسیت، احتباس ادراری، کنفوزیون، توهم، گشادی مردمک‌ها و یا ایجاد پوست گرم و خشک و برافروخته مصرف دارو باید قطع گردد.

  • واکنش افزایش‌حساسیت
  •  احتباس ادراری
  • کنفوزیون
  • توهم
  •  گشادی مردمک‌ها
  • ایجاد پوست گرم و خشک و برافروخته

  • اثرات آنتی‌کولینرژیک دارو به‌دنبال مصرف داروهای حاوی ترکیبات آنتی‌کولینرژیک نظیر آنتی‌هیستامین‌ها، فنوتیازین‌ها، کینیدین، دیزوپیرامید و ضدافسردگیهای سه‌حلقه‌ای تشدید می‌گردد. 
  • این دارو با اثرات کولینرژیک داروهایی نظیر بتانکول تضاد دارد. 
  • مصرف داروهای ضداسهال و آنتی‌اسیدها جذب دارو را مختل می‌نماید.

  • جهت کاهش تحریک دستگاه گوارش بهتر است دارو را همراه و یا بلافاصله بعداز غذا مصرف نمود.
  • از قطع ناگهانی دارو پرهیز نماید. زیرا ممکن است علایم سندرم محرومیت (اضطراب، تاکیکاردی، بی‌خوابی)‌ در وی ایجاد شود.
  •  این‌ دارو برانجام‌ کارهایی‌ که‌ نیازبه‌ مهارت‌ دارند مثل‌ رانندگی‌، ممکن‌ است‌ تاثیر بگذارد.
  • جهت جلوگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر ناگهانی وضعیت پرهیز نمایید.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  • بنزتروپین ممکن است در شیر مادر ترشح و احتمالاً باعث مسمومیت در شیرخوار گردد. زنان شیرده نباید از این دارو استفاده نمایند.
  • بنزتروپین احتمالاً موجب کاهش تولید شیر نیز می‌گردد.

  اثر ضددیسکینزی: مهار نسبی گیرنده‌های کولینرژیک مرکزی در اجسام مخطط مغز


  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع: متابولیسم‌ دارو کبدی‌ است‌ و متابولیت‌های آن از راه ادرار دفع می‌شوند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.