بوتولیسم آنتی توکسین

Botulism Antitoxinواکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

 • پادزهرها

  داروی با نسخه

  • در پیشگیری بعد از آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن غذاهای آلوده

  • برای درمان بوتولیسم: 20 میلی گرم از پادزهر در 100 میلی لیتر سرم نمکی رقیق و به آهستگی داخل وریدی تزریق شود. در صورت لزوم بعد از 4 ساعت 10 میلی لیتر دیگر تجویز شود. دفعات بعد با فواصل 12-24 ساعت مصرف شود.
  • برای پیشگیری ، بعد از بلع غذای آلوده باید 20 میلی لیتر از فراورده داخل عضلانی تزریق شود. در صورت ظهور علائم پادزهر اضافی تزریق گردد.

  • شوک آنافیلاکتیک
  • کاهش فشار خون
  • کهیر
  • اختلال تنفسی
  • بیماری سرم

  • قبل از تزریق آزمون حساسیت انجام شود.
  • به دلیل تشدید اثرات عصبی سم بوتولینوم ، از مصرف آنتی بیوتیک های آمینو گلیکوزیدی در مسمومین اجتناب شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.