بوتولیسم آنتی توکسین آ + ب+ ای

Botulism Antitoxin A+B+E • پادزهرها

  داروی با نسخه

  • در پیشگیری بعد از آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن غذاهای آلوده

  • برای درمان بوتولیسم: 20 میلی لیتر از پادزهر در 100 میلی لیتر سرم نمکی رقیق و به آهستگی داخل وریدی تزریق شود. در صورت لزوم بعد از 4 ساعت 10 میلی لیتر دیگر تجویز شود. دفعات بعد با فواصل 12-24 ساعت مصرف شود.
  • برای پیشگیری ، بعد از بلع غذای آلوده باید 20 میلی لیتر از فراورده داخل عضلانی تزریق شود. در صورت ظهور علائم پادزهر اضافی تزریق گردد.

  • سابقه ی حساسیت نسبت به فراورده های ایمنوگلوبولینی
  • بیماران مبتلا به نقص انتخابی IgA

  • شوک آنافیلاکتیک
  • کاهش فشار خون
  • کهیر
  • اختلال تنفسی
  • بیماری سرم

  • قبل از تزریق آزمون حساسیت انجام شود.
  • به دلیل تشدید اثرات عصبی سم بوتولینوم ، از مصرف آنتی بیوتیک های آمینو گلیکوزیدی در مسمومین اجتناب شود.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.