بوتولینوم آ توکسین (1)

Botulinum A Toxin • Dysport
 • Neuronox

  • بیماری های چشم
  • سایر داروها

   داروی با نسخه

   Injection: 100 U


   • بلفارواسپاسم
   • اسپاسم عضلات صورت
   • اصلاح استرابیسم
   • اسپاسم موضعی عضلات
   • هیپرهیدروزیز زیر بغل

   • در بلفارواسپاسم: 1.25-2.5 واحد در هر پلک تا حداکثر 100 واحد طی 12 هفته
   • اسپاسم عضلات صورت: تا 200 واحد طی 2 ماه
   • اصلاح استرابیسم:  1.25-5 واحد در هر عضله 
   • در هیپرهیدروزیز زیر بغل: 50 واحد در چند نقطه زیر بغل

   • وجود بیماری میاستنی گراوا
   • وجود عفونت در محل تزریق

   • درد موضعی 
   • کبودی
   • حساسیت محل تزریق 
   • ضعف موضعی

   نباید همزمان با داروهای مهار کننده عصب - عضله از جمله آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی مصرف شود.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت 
   Botulinuma Toxin Neuronox Injection 100 U کره Medy-Tox
   Botulinuma Toxin Dysport Injection 500 U فرانسه Ipsen

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.