تالیدوماید

Thalidomideداروهای متفرقه

 • سایر داروها

  داروی با نسخه

  Capsule/Tablet: 100mg


  • درمان و نگهداری تظاهرات پوستی لپروزوم نودوزوم اریتما


  • مقدار 200 میلی گرم یک بار در روز هنگام خواب برای دوره های 6 هفته ای مصرف می شود.

  • تهوع
  • خشکی دهان
  • یبوست
  • برادی کاردی
  • نارسایی قلبی
  • آمبولی ریه
  • خیز محیطی
  • گیجی
  • افسردگی
  • لرزش
  • سنکوپ
  • انفوپنی
  • عوارض کبدی
  • کم کاری تیروئید
  • اختلالات جنسی
  • سوراخ شدن روده

  • از مصرف همزمان این دارو یا BCG، ناتالیزومپ، تاکرولیموس و واکسن های زنده خودداری شود.

  • دارو همراه با آب و ترجیحا در یک نوبت در زمان خواب با معده خالی استفاده شود
  • در صورت تماس پودر داخل کپسپسول یا مایعات بدن بیماران دریافت کننده تالیدوماید ناحیه در مصرف باید با اب و صابون شسته شود.

  گروه X:
  مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای جنینی بوده است. به دلیل این خطرات مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.