تترابنزین

Tetrabenzine • Tetrabenzine

  داروهای دستگاه عصبی مرکزی

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   • درمان اختلالات حرکتی ناشی از کره هانتیگتون
   • همی بالیسموس
   • کره ناشی از پیری 
   • اختلالات نورولوژیک

   • ابتدا 12.5 میلی گرم دو بار در روز مصرف می شود و به تدریج تا 12.5-25 میلی گرم سه بار در روز افزایش یابد. حداکثر مقدار مصرف 200mg/day است

   • در بیماران مبتلا به پارکینسون همراه و تا 14 روز بعد از قطع مهارکنندگان مونوآمین اکسیداز نباید از این دارو استفاده کرد.

   • خواب آلودگی
   • اختلالات گوارشی
   • افسردگی
   • کاهش فشار خون
   • علایم پارکینسون
   • اختلالات خارج هرمی

   • مصرف همزمان با داروهای مهار کننده مونوامین اکسیداز موجب تحریک دستگاه عصبی مرکزی و افزایش شدید فشار خون می شود.
   • مصرف این دارو با ضدجنون احتمال بروز واکنش های خارج هرمی را افزایش می دهد

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.