تتراسیکلین ( موضعی)

Tetracycline (Topical) • Aerotex
 • Afitetrin

  داروهای ضد باکتری

  • بیماری های پوست

   داروی با نسخه

   • پیشگیری و درمان عفونت های پوستی
   • درمان ضایعات التهابی آکنه ولگاریس

   • دردرمان و پیشگیری از عفونت های پوستی روزی 2-3 بار بر ناحیه ی مبتلا استعمال گردد.
   • دردرمان آکنه ولگاریس التهابی، صبح و شب ( 2 بار در شبانه روز)روی نواحی درگیر استعمال شود.

   درماتیت 


   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.