تتراسیکلین (چشمی)

Tetracycline (Ophtalmic)داروهای ضد باکتری

 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Ointment: 1%


  • درمان عفونت های سطحی چشم
  • پیشگیری از بروز التهاب عفونی ملتحمه در نوزادان

  • در درمان تراخم 2 بار در روز به مدت 5 روز در هفته در هر ماه و به مدت 6 ماه در هر دو چشم مصرف می شود.
  • در درمان سایر عفونت های چشمی هر 4-2 ساعت حدود یک سانتیمتر از پماد در چشم مالیده شود.

  • تاری دید بعد از مصرف این دارو در چشم طبیعی است
  • دوره درمان تراخم با این دارو ممکن است چند ماه طول بکشد. در صورت شدید بودن عفونت ممکن است مصرف همزمان تتراسیکلین خوراکی ضروری است

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.