تتراکائین (تزریقی )

Tetracaine(Injection)بیحس کننده های موضعی

 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  Injection Solution: 1%


  • برای بی حسی موضعی و یا منطقه ای ( اپی دورال)

  • برای بی حسی نخاعی پایین ستون فقرات مقدار 2-5 میلی گرم همراه با دکستروز 10%
  • در بی حسی ناحیه ی پرینه 5 میلی گرم
  • برای بی حسی ناحیه تحتانی پرینه مقدار 10 میلی گرم از محلول رقیق شده
  • در بی حسی کنار دنده ها حداکثر 15-20 میلی گرم از محلول 1% 

  • در صورت وجود بلوک کامل قلبی
  • پخونریزی شدید
  • کاهش شدید فشار خون
  • عفونت و التهاب در موضع تزریق
  • سپتسی سمی 
  • شوک

  • واکنش های سیستمیک ممکن است به سرعت یا با تاخیر و تا 30 دقیقه پس از تجویز داروبروزکند.
  • کبودی رنگ پوست
  • اختلال بینایی و یا دو بینی
  • تشنج
  • سرگیجه
  • وزوزگوش
  • لرزش یا رعشه
  • عصبانیت یا بی قراری غیرعادی
  • تهوع و یا استفراغ

  • مصرف همزمان داروهای CNS موجب بروز اثرات تضعیفی اضافی CNS می شود.
  • داروهای بتا بلاکر خطر مسمومیت با ان را افزایش می دهد.
  • سایمتیدین متابولیسم این دارو را به تاخیر می اندازد و در نتیجه احتمال خطر مسمومیت را افزایش می دهد.

  به دلیل طولانی بودن زمان بی حسی باید دقت گردد که اعضای بی حس شده مسموم نگردد.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده و عوارضی برای آن در انسان گزارش نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


   اثر بیحس‌کنندة موضعی:

  این دارو باعث کاهش نفوذپذیری غشای سلولهای عصبی نسبت به یون سدیم و در نتیجه مهار دپولاریزاسیون غشای سلول عصبی می‌گردد و از انتشار پتانسیل عمل و هدایت ایمپالس عصبی جلوگیری می‌کند.


  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع: این دارو به‌طور عمده از راه ادرار دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.