تتراکائین (چشمی)

Tetracaine (Ophthalmic)بیحس کننده های موضعی

 • بیماری های چشم
 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Solution: 0.5%


  • بی حس کننده کوتاه اثر موضعی برای انجام اقدامات تشخیصی در چشم، خارج کردن اجسام خارجی و بخیه و اعمال جراحی کوچک

  مقدار 1-2 قطره بلافاصله قبل از اعمال جراحی و تشخیصی مصرف می شود.


  • التهاب شدید قرنیه
  •  کدورت و زخم قرنیه
  •  تاری دید
  •  سوزش چشم

  • تغییر ناگهانی در بینایی
  •  درد یا تحریک چشم
  • هر گونه بثورات جلدی
  • عدم تغییر در بیماری یا بدتر شدن آن

  • درصورت مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکنندة کولین‌استراز اثرات و احتمال مسمومیت با این دارو افزایش می‌یابد.
  • در صورت مصرف همزمان با داروهای گشادکننده مردمک چشم و فلج کننده جسم مژگانی، نفوذ پذیری دارو به داخل چشم افزایش می یابد.

  درصورت ایجاد عوارض جانبی شدید به پزشک مراجعه نماید.


  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است. با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


   اثر بیحس‌کننده موضعی:

  این دارو باعث کاهش نفوذپذیری غشای سلولهای عصبی نسبت به یون سدیم و در نتیجه مهار دپولاریزاسیون غشای سلول عصبی می‌گردد و از انتشار پتانسیل عمل و هدایت ایمپالس عصبی جلوگیری می‌کند.


  دفع: دفع این دارو به‌طور عمده از راه کلیه می‌باشد.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  سینا دارو

  Iran

  0.5% 5ml

  Drop

  Anestocaine

  Tetracaine HCl (Ophthalmic)

  دارو پخش

  Iran

  0.5% 5ml

  Drop

   

  Tetracaine HCl (Ophthalmic)

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.