تتراکوزاکتاید

Tetracosactide • cozatide
 • synacthen
 • Synacran

  هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

  • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها
  • عوامل تشخیصی

   داروی با نسخه

   Injection: 250mcg/ml, 1mg/ml


   • برای تشخیص بی کفایتی غده فوق کلیه

   نیم ساعت پس از تزریق 250 میکروگرم میزان افزایش در غلظت پلاسمایی کورتیزول اندازه گیری می شود.


   بیماران دارای سابقه ی اختلالات آلرژیک مانند آسم


   واکنش های حساسیتی به دارو


   گروه C:             
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   NOVARTIS

   SWITZERLAND

   1mg/ml

   Injection, Suspension

   Synachthen Depot

   tetracosactide Acetate

   داروسازی ایران هورمون

   Iran

   1mg/ml

   Injection,Suspension,Extended Release

   Synacran

   tetracosactide Acetate

   داروسازی ابوریحان

   Iran

   1mg/ml

   Injection

   Cozatide

   tetracosactide Acetate


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.