تری فلوپرازین

Trifluoperazineخواب آورهای آرامبخش، ضد جنون ها

 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  • Tablet: 1mg, 2mg, 5mg, 10mg
  • Injection: 1mg/ml

  • درمان اختلالات سایکوتیک

  خوراکی:

  • بزرگسالان: درمان اختلالات سایکوتیک، ابتدا 2-5 میلی گرم، 1-2 بار در روز. مقدار مصرف به تدریج درصورت تحمل و نیاز بیمار افزایش می یابد.
  • کودکان: در درمان اختلالات سایکوتیک ابتدا 1 میلی گرم، 1-2 بار در روز مصرف می شود. در صورت نیاز و تحمل بیمار به تدریج افزایش می یابد.

  تزریقی:

  • بزرگسالان:1-2 میلی گرم هر 4-6 ساعت تزریق عضلانی 
  • کودکان: 1میلی گرم 1-2 بار در روز تزریق عضلانی

  • وجود بیماری قلبی
  • ضعف شدید CNS
  • کوما
  • سندرم مادرزادی QT طولانی
  • سابقه آریتمی

  • آثارخارج هرمی خصوصا دیستونبک و آکاتزی
  • خواب آلودگی
  • اثرات ضدموسکارینی
  • کاهش فشار خون
  • افزایش سرعت ضربان قلب
  • آریتمی
  • سندرم شبه سنکوپ

  • گلودرد
  •  تب
  • خونریزی یا خون‌مردگی غیرمعمول
  • راش‌های پوستی
  •  ضعف
  •  لرزش
  • اختلال بینایی
  • اشکال در دفع ادرار
  •  تیرگی رنگ ادرار
  • گلی‌رنگ شدن مدفوع

  • هیپوتانسیون ناشی‌از این دارو به‌دنبال مصرف داروهای ضدافسردگی یا نیتراتها تشدید می‌گردد.
  • اثر تضعیف‌کنندة این دارو روی سیستم اعصاب مرکزی به‌دنبال مصرف همزمان مهارکننده‌های منوآمین اکسیداز یا سایر داروهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی تشدید می‌گردد.
  • اثرات آنتی‌کولینرژیک این دارو، به‌دنبال مصرف سایر داروهای دارای خواص آنتی‌کولینرژیک تشدید می‌گردد.
  • درصورت مصرف همزمان این دارو با لیتیوم ممکن است آنسفالوپاتی حاد ایجاد گردد.مصرف آنتی‌اسیدها باعث کاهش جذب این دارو می‌شود.
  • این دارو اثرات درمانی لوودوپا را کاهش می‌دهد.

  • درصورت نیاز به تجویز همزمان آنتی‌اسیدها، بین مصرف فنوتیازین‌ها و آنتی‌اسید باید حداقل دوساعت فاصله باشد.
  • درصورت عدم توانایی بلع قرص، می‌توان آن را خرد نمود و همراه آب یا سایر مایعات مصرف کرد.
  • دارو را کاملاً مطابق با دستور بکار برده و از حذف یا دوبرابر نمودن دوز دارو پرهیز نمایید و درصورت فراموش نمودن یک دوز، بلافاصله پس‌از بخاطرآوردن آن را مصرف نمایید. اگر بیش‌از 2 دوز در روز تجویز شده باشد، دوز فراموش شده را یا باید تا یک ساعت پس‌از زمان برنامه‌ریزی شده مصرف نمایید و یا آن را حذف کنید.
  • قطع ناگهانی دارو باعث گاستریت، تهوع، استفراغ، گیجی، سردرد، تاکیکاردی و بیخوابی می‌گردد.
  • مصرف این دارو باعث خواب‌آلودگی می‌گردد تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید.
  • جهت پیشگیری از بروز هیپوتانسیون وضعیتی، از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید.
  •  درطی درمان با این دارو از مصرف داروهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی خودداری نمایید.
  •  بروز علایمی چون گلودرد، تب، خونریزی یا خون‌مردگی غیرمعمول، راش‌های پوستی، ضعف، لرزش، اختلال بینایی، اشکال در دفع، ادرار، تیرگی رنگ ادرار یا گلی‌رنگ شدن مدفوع را سریعاً به پزشک گزارش نمایید.

  این دارو در شیر ترشح می‌شود. منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود. 


  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع: عمدتا از راه ادرار دفع می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  مرهم دارو

  Iran

  1mg, 2mg, 5mg

  Tablet

   

  Trifluoperazine

  کیمیدارو

  Iran

  1mg/1ml

  Amp

   

  Trifluoperazine

  کیمیدارو

  Iran

  2mg, 5mg

  Tablet

   

  Trifluoperazine

  سبحان دارو

  Iran

  1mg

  Tablet

   

  Trifluoperazine

  کاسپین تأمین

  Iran

  1mg/1ml

  Injection

  Trifluzic

  Trifluoperazine

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.