تری هگزی فنیدیل

Trihexyphenidylداروهای ضد پارکینسون

 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  • Tablet: 2mg, 5mg

  • کاهش عوارض خارج هرمی ناشی از داروها 


  • مقدار 1-5 میلی گرم در روز پس از صبحانه مصرف می شود که به تدریج تا 10 میلی گرم قابل افزایش است. 
  • مقدار مصرف نگهدارنده معمولا 5-15 میلی کرم در روز در 3-4 نوبت منقسم است.

  • احتباس ادراری درمان نشده
  • گلوکوم با زاویه بسته
  • انسداد دستگاه گوارش

  • عصبی‌شدن
  •  سرگیجه
  •  سردرد
  •  بی‌قراری
  • توهم
  •  بی‌خوابی
  • کنفوزیون
  • تاکیکاردی
  •  طپش قلب
  • هیپوتانسیون ارتوستاتیک
  • تاری دید
  •  میدریاز
  •  افزایش فشار داخل چشم
  •  فتوفوبی
  • یبوست
  •  خشکی دهان
  •  تهوع و یا استفراغ
  •  سوزش سر دل
  •  دیسفاژی
  •  اتساع شکم
  • اشکال در ادرار کردن
  •  احتباس ادراری
  • توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش‌حساسیت، توهم، هذیان و یا احتباس ادراری مصرف دارو باید قطع شود. 

  • تیرگی شعور
  •  راش
  •  احتباس ادرار
  •  یبوست شدید
  •  تغییرات بینایی

  • اثرات آنتی‌کولینرژیکی این دارو به‌دنبال مصرف همزمان سایر داروهای دارای خواص آنتی‌کولینرژیک تشدید می‌شود.
  • اثرات تضعیف‌کنندة این دارو روی سیستم اعصاب مرکزی به دنبال مصرف همزمان سایر داروهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی تشدید می‌گردد.
  • مصرف داروهای آنتی‌کولینرژیک جذب سایر داروهای خوراکی را از طریق کاهش حرکات دودی دستگاه گوارش، کاهش می دهند. 
  • مصرف آنتی‌اسیدها، باعث کاهش جذب این دارو می‌گردد.

  • دارو را می‌توان قبل یا بعداز غذا مصرف کرد. در بیماران مسن و افرادی‌که ترشح بزاق بیش‌از حد دارند، بهتر است دارو را بعداز غذا تجویز نمود. درصورت بروز خشکی بیش‌از حد دهان، بهتر است دارو را قبل‌از غذا مصرف کرد.
  • دارو را کاملاً مطابق دستور بکار برده و دوز فراموش شده را بلافاصله پس‌از بخاطرآوردن مصرف نمایید، مگر اینکه کمتر از 2 ساعت تا زمان دوز بعدی باقی‌مانده باشد. همچنین باید از دوبرابر کردن دوزهای دارو پرهیز نمایید.
  • هنگام قطع دارو باید دوز آن را تدریجاً کاهش دهید، در غیراینصورت دچار علایم سندرم محرومیت (اضطراب، تاکیکاردی، بی‌خوابی، برگشت علایم پارکینسونی یا اکستراپیرامیدال) خواهید شد. 
  • مصرف این دارو سبب خواب‌آلودگی یا سرگیجه می‌شود. از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید. 
  • جهت کاهش احتمال بروز هپوتانسیون وضعیتی از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید. 
  • مصرف این دارو باعث کاهش تعریق می‌گردد. به‌همین جهت ممکن است فرد تحت درمان در آب و هوای گرم دچار گرمازدگی شود.بهتر است در محل سکونت یا کار خود از تهویه استفاده نموده و تا حد ممکن از بیرون رفتن خودداری نمایید. 
  • بروز علایمی چون تیرگی شعور، راش، احتباس ادرار، یبوست شدید یا تغییرات بینایی را به پزشک اطلاع دهید. 

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  • این دارو در شیر ترشح می‌شود و احتمالاً باعث ایجاد مسمومیت در شیرخوار می‌گردد.
  •  این دارو ترشح شیر را مهار می‌نماید. مصرف این دارو در دروان شیردهی توصیه نمی‌شود. 

   اثر ضدپارکینسون:

  • این دارو باعث بلوک گیرنده‌های کولینرژیک مرکزی شده و باعث تعادل فعالیت کولینرژیک در گانگلیونهای بازال می‌گردد.
  • این دارو از طریق بلوک بازجذب دوپامین باعث طولانی شدن اثرات دوپامین می گردد.

  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع: این دارو و متابولیت‌های آن از راه ادرار دفع می‌شوند.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  ایران دارو

  Iran

  2mg

  Tablet

  Triphen

  Trihexyphenidyl HCL

  shahre darou company

  N/A

  2mg

  Tablet,Scored

   

  Trihexyphenidyl HCL

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.