تری کلابندازول

Triclabendazoleداروهای ضد کرم

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • فاسیولیازیس

  مقدار 1mg/kg به صورت یک نوبتی و پس از غذا مصرف می شود.


  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   اثر ضدکرم:

  این دارو باعث تخریب سلولهای جدار رودة کرم و مرگ آن می‌گردد.


  دفع: این دارو به‌طور عمده از راه ادرار دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.