توبرامایسین + دگزامتازون

Tobramycin + Dexamethasoneداروهای ضد باکتری

 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophtalmic Drop: Tobramycin 0.3% + Dexamethasone %0.1


  • درمان عفونت های باکتریایی چشم همراه التهاب

  • یک قطره هر 2 ساعت و سپس در صورت کنترل شدن عفونت، دفعات مصرف می تواند کاهش یابد و حداقل تا 48 ساعت پس از بهبودی کامل ادامه یابد.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.