توکسوئید دیفتری + کزاز + سیاه سرفه + هموفیلوس آنفولانزا نوع ب + واکسن هپاتیت ب

Diphteria +Tetanus Toxoid + Pertussis + Haemophilus Influenza Type B + Hepatitis B Vaccineواکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • ایجاد ایمنی فعال علیه کزاز، دیفتری، سیاه سرفه، هموفیلوس آنفولانزا و هپاتیت ب در کودکان از سن 4 تا 7 سالگی مصرف می شود

  • بین سن 4 تا 7 سالگی 0.5 میلی لیتر به عنوان نوبت پنجم در ایمنی زایی با DTP مصرف می شود.

  • قرمزی، درد و تورم ملایم در ناحیه تزریق که برای چند روز باقی می ماند
  • تب
  • ناخوشی
  • خواب آلودگی
  • استفراغ

  • در صورت مصرف همزمان با ایمونوگلوبولین کزاز یا پادزهر دیفتری، با استفاده از سرنگ های متفاوت و در محل های مختلف این فراورده را باید تزریق کرد

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.