توکسوئید دیفتری + کزاز( کودکان)

Diphteria+Tetanus Toxoids(Pediatric)واکسن ها، ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • برای ایجاد ایمنی فعال علیه کزاز و دیفتری در کودکان 2 ماهه تا 7 ساله 

  • از سن 6-8 هفتگی، سه نوبت 0.5 میلی لیتر( داخل عضلانی) به فاصله 4-8 هفته از یک دیگر و یک نوبت اضافی(0.5 میلی لیتر) 6-12 ماه بعد از نوبت سوم تزریق شود.
  • تزریق نوبت یادآروی هر 10 سال یک بار باید 0.5 میلی لیتر توکسوئید مخصوص بزرگسالان می باشد و زودتر از 10 سال باید از تزریق آن خودداری کرد.
  • در صورت تماس با بیماری دیفتری، تزریق فوری یک نوبت یادآوری 0.5 میلی لیتر ضروری است.
  • اگر در فاصله بین نوبت یادآوری و نوبت سوم واکسیناسیون اولیه، پیشگیری فوری کزاز لازم شد 0.5 میلی لیتر توکسوئید تک ظرفیتی کزار باید تزریق شود.

  • افراد با سن بیشتر از 7 سال
  • وجود هرگونه عفونت حاد یا بیماری همراه با تب
  • اختلالات انعقادی یا کاهش تعداد پلاکت ها 
  • در هنگام شیوع پولیومیلیت 

  •  قرمزی
  • درد و تورم ملایم
  • لرز
  • ناخوشی
  • خواب آلودگی
  • بی اشتهایی
  • تهوع
  • گریه مداوم
  • افزایش ضربان قلب
  • کاهش فشار خون
  • درد عمومی
  • اختلالات عصبی
  • حساسیت (کهیر و خارش)
  • واکنش آرتوس

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.