تیکوپلانین

Teicoplanin • Ticocin
 • Teconin
 • Targocid

  داروهای ضد باکتری

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   Injection: 200mg, 400mg


   • درمان عفونت های گرم مثبت شامل آندوکاردیت، پریتونیت همراه با دیالیز
   • عفونت های ناشی از استافیلوکوک اورئوس
   • پیشگیری در جراحی ارتوپدی در افرادی که در معرض خطر عفونت با ارگانیسم های گرم مثبت قرار دارند

   بزرگسالان:

   • از راه داخل وریدی عضلانی به میزان 6mg/kg در روز اول و سپس به میزان 3mg/kg/day استفاده می شود.
   • برای عفونت های شدیدتر دارو به میزان 6mg/kg/day مصرف می شود.
   • ممکن است مقدار مصرف تا 12mg/kg/day افزایش یابد.
   • طول دوره درمان نباید از 4 ماه تجاوز نماید.

   کودکان:

   • از راه داخل وریدی یا عضلانی مقدار 10mg/kg هر 12 ساعت برای 3 نوبت و سپس 6mg/kg/day مصرف می شود.
   • در عفونت های شدیدتر 10mg/kg از راه داخل وریدی هر 12 ساعت برای 3 نوبت و سپس با مقدار 10mg/kg/day مصرف می شود.

   • جوش پوستی
   • خارش
   • تهوع
   • اسهال
   • استفراغ
   • برونکو اسپاسم
   • گیجی
   • سردرد
   • تب
   • لکوپنی
   • کاهش پلاکت خون
   • وزوز گوش
   • اختلالات دهلیزی
   • نرومبوفلبیت

   • شمارش سلول های خونی و آزمایش عملکرد کلیه و کبد توصیه می شود
   • پایش عملکرد گوش در درمان طولانی مدت با دارو در افرادی کمه عیب کار کلیه دارند یا افرادی که سایر داروهای نوروتوکسیک یا نفروتوکسیک را مصرف می نمایند، توصیه می شود.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک

   نام تجاری

   اشکال دارویی

   دوز

   کشور سازنده

   نام شرکت

   Teicoplanin

   Targocid

   Powder

   200mg

   UK

   Aventis Pharma

   Teicoplanin

   Ticocin

   Powder

   200mg

   India

   Cipla


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.