تی سی- مدرونات-99

99mTc-Medronate (99mTc-MDP)رادیو دارو

 • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: (up to 300) mCi


  در تصویربرداری استخوان جهت تشخیص بیماری های استخوان مثل:

  • تومور
  • متاستاز
  • بیماری های متابولیکی
  • استئومیلیت
  • تعیین محل شکستگی
  • ارزیابی آرتروپلاستی دردناک زانو و لگن
  • ارزیابی درد استخوان در بیمارانی که x-ray منفی

  • مقدار 35-20 میلی کوری مصرف می شود.
  • تصویربرداری 2 ساعت پس از تجویز انجام می شود.

  • کاهش فشار خون
  • گیجی
  • کهیر
  • تهوع
  • استفراغ
  • لرز

  • ترکیبات آهن، آمفوتریسین B، جنتامایسین، سیکلوفسفامید باعث افزایش نگهداری رادیودارو در کلیه می شوند.
  • آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم باعث افزایش تجمع رادیودارو در کبد می شوند.
  • مصرف طولانی مدت گلوکوکورتیکویی از طریق القا استئوپروز باعث کاهش برداشت فراورده در استخوان می شود.

  • به بیماران توصیه می شود مقادیر زیادی آب نوشیده و مرتب مثانه را خالی کنند تا مقدار تابش به مثانه به حداقل برسد
  • توصیه می شود که قبل از تصویربرداری مثانه خالی شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.