جفی تینیب

Gefitinib • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  • سرطان ریه متاستاتیک non-small cell و locally advanced در بیماران با تست مثبت برای موتاسیون EGFR-TK


  بالغین: 250 میلی گرم در روز


  • بی اشتهایی
  • اسهال
  • خشکی دهان
  • خونریزی بینی
  • بیماری بافت بینابینی ریه
  • ضعف
  • افزایش دمای بدن
  • وجود خون یا پروتئین در ادرار
  • خشکی چشم
  • کونژکتیویت
  • بلفاریت
  • بیماری ناخن
  • واکنش های پوستی

  با داروهای ضد اسید، مهارکننده های پمپ پروتون، ضد هیستامین ها، فنی توئین، ریفامپین، ایمیدازول ها نظیر کتوکونازول و ضد انعقادها مانند وارفارین تداخل دارد.


  گروه D:
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.