جمسیتابین

Gemcitabine • Axigem
 • BW-Gembin
 • Chemogen
 • Gemci-Cell
 • Gemnil
 • Gemsiban
 • Gemtaz
 • Gemzar

  آنتی نئوپلاستیک

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Injection: 200mg, 1g, 2g


   • تومور مثانه، سینه، ریه، پانکراس، رحم و لنفوم هوچکینی و غیرهوچکینی

   مقدار مصرف اولیه دارو g/m2 1 از راه انفوزیون (ظرف مدت 30 دقیقه) بوده که متعاقباً میزان آن بر مبنای پاسخ و سمیت دارو تنظیم می شود. در درمان سرطان پانکراس این مقدار در 7 نوبت به طور هفتگی تجویز می شود. در درمان سرطان ریه و مثانه دارو معمولاً با سیس پلاتین تجویز می شود. در سرطان ریه و سینه همراه با سایر داروها با مقدار g/m2 1.25 در روزهای اول و هشتم یک دوره 21 روزه تجویز شده و بر مبنای میزان سمیت مقدار مصرف تنظیم می شود.


   حساسیت مفرط نسبت به دارو


   • پارستزی
   •  بی‌خوابی
   • یبوست
   •  اسهال
   •  تهوع  استفراغ
   • استوماتیت
   • افزایش  BUN  و کراتینین
   • هماچوری
   • پروتئینوری
   • آنمی
   • لکوپنی
   •  نوتروپنی
   • ترومبوسیتوپنی
   • افزایش آنزیم‌های کبدی
   • برونکواسپاسم
   •  تنگی نفس
   • آلوپسی
   •  ادم
   •  تب
   • سندرم شبه آنفلوآنزا
   •  خونریزی
   • عفونت
   •  درد
   • ادم محیطی
   •  بثورات جلدی

   • علایم عفونت (تب، گلودرد، ضعف)
   • خونریزی

   مورد خاصی گزارش نشده است.


   • در صورت بروز علایم عفونت (تب، گلودرد، ضعف) و خونریزی به پزشک مراجعه نمائید.
   • در خلال درمان با این دارو از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نمایید.

   گروه D:
   به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


   ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است. با این حال مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.


   مکانیسم اثر:

   اثر سیتوتوکسیک: این دارو سنتز DNA را مهار و پیشرفت مراحل تقسیم سلولی در فاز G1-S را متوقف می‌نماید.


   • نیمه عمر: 94-32 دقیقه
   • دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.