دالتپارین

Dalteparinداروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Injection: 10000U/ml, 12500U/ml,25000U/ml, 7500U/0.3ml


  • پیشگیری در برابر ترومبوز وریدهای عمقی ( DVT ) در بیمارانی‌که تحت عمل جراحی شکمی قرار می‌گیرند و در معرض خطر عوارض ترومبوآمبولیک قرار دارند
  • پروفیلاکسی  DVT  در بیماران تحت جراحی تعویض هیپ
  • جلوگیری از مشکلات ایسکمی در بیماران با آنژین ناپایدار یا  MI  بدون موج  Q  که آسپیرین دریافت می‌کنند.
  • بیماران در خطر مشکلات ترومبوآمبولیک ناشی از محدودیت حرکتی شدید در طی بیماریهای حاد

  پیشگیری در برابر ترومبوز وریدهای عمقی (DVT ) در بیمارانی‌که تحت عمل جراحی شکمی قرار می‌گیرند و در معرض خطر عوارض ترومبوآمبولیک قرار دارند

  • بالغین: روزانه 2500 IU  از راه زیرجلدی، یک تا دو ساعت قبل‌از جراحی شروع می‌شود و سپس بمدت 10-5 روز بعداز عمل این دوز روزانه یکبار تکرار می‌شود. 

  پروفیلاکسی  DVT  در بیماران تحت جراحی تعویض هیپ

  • بالغین: 2500 IU  از راه زیرجلدی، 2 ساعت قبل از عمل و دومین دوز با 6 ساعت فاصله از دوز اولی به‌میزان 2500 IU  از راه زیرجلدی، تجویز می‌شود. درصورتی‌که بیمار در بعداز ظهر تحت جراحی قرار گرفته است، دوز ثانویه لازم نیست. دوز اولیه روز بعداز عمل 5000 IU  از راه زیرجلدی یکبار در روز به مدت 10-5 روز است.

  جلوگیری از مشکلات ایسکمی در بیماران با آنژین ناپایدار یا  MI  بدون موج  Q  که آسپیرین دریافت می‌کنند.

  • بالغین: 120 IU/kg  از راه زیرجلدی هر 12 ساعت همراه با 75-165 mg  آسپرین از راه خوراکی، یک‌بار در روز تجویز می‌شود. این دوز باید تا زمان پایدار شدن ( Stable ) بیمار (معمولاً 8-5 روز)، ادامه یابد. حداکثر دوز 10000 IU/dose  است.

  بیماران در خطر مشکلات ترومبوآمبولیک ناشی از محدودیت حرکتی شدید در طی بیماریهای حاد

  • بالغین: 5000 IU  از راه زیرجلدی یکبار در روز به مدت 14-12 روز تجویز می‌شود.

  •  حساسیت مفرط نسبت به دارو یا هپارین 
  • خونریزی فعال و شدید
  • ترومبوسیتوپنی همراه با تست مثبت برای آنتی‌بادی ضدپلاکت در حضور این دارو.

  • خارش، بثورات، هماتوم، درد و نکروز پوستی (در محل تزریق).
  • ترومبوسیتوپنی.
  • خونریزی، اکیموز، عوارض خونریزی‌دهنده، تب، واکنش آنافیلاکتوئید.

  مصرف همزمان این دارو با داروهای ضدانعقاد خوراکی و مهارکنند‌ه‌های پلاکتی، منجر به افزایش خطر خونریزی در فرد می‌شود. تجویز این داروها با هم باید با احتیاط کامل صورت گیرد.


  • دارو باید حتما زیرجلدی تزریق شود.
  • درصورتی‌که مصرف یک نوبت از دارو را فراموش نموده‌اید، بلافاصله بعداز بیادآوردن آن را تزریق نمائید، مگر اینکه فاصلة‌ زیادی تا نوبت‌ بعدی تزریق دارو باقی نمانده باشد
  • در خلال درمان با این دارو از داروهای مهارکنندة پلاکتی نظیر آسپرین استفاده ننماید، مگر اینکه توسط پزشک و با توجهات ویژه تجویز شده باشد.

  گروه B:  
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است، با اینحال تجویز این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.

   


  مکانیسم اثر: اثر ضدانعقادی: این دارو باعث مهار فاکتور  Xa  و ترومبین بوسیله آنتی‌ترومبین می‌شود.


  • نیمه عمر: 4-3 ساعت
  • راه مصرف:زیرجلدی
  • شروع اثر:ناشناخته
  • اوج اثر:4 ساعت
  • مدت اثر:ناشناخته
  • دفع: این دارو بوسیله کلیه‌ها دفع می‌گردد.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  Pfizer

  Germany

  7500IU

  Ampoule

  Fragmin

  Dalteparin Sodium

  Pfizer

  Germany

  5000IU

  Ampoule

  Fragmin

  Dalteparin Sodium

  Pfizer

  Germany

  2500IU

  Ampoule

  Fragmin

  Dalteparin Sodium

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.