داپسون

Dapsoneداروهای ضد باکتری

 • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  Tablet: 50mg, 100mg


  • جذام
  • درماتیت تبخالی
  • جایگزین کوتریماکسازول در درمان پنومونی
  • با پیریتامین در پیشگیری از مالاریا


  تمام انواع جذام (بیماری هانسن)

  • بالغین: روزانه 100 mg  از راه خوراکی، به همراه ریفامپین 600 mg  در روز به‌مدت 6 ماه تجویز می‌شود.
  • کودکان: روزانه 1-1.5 mg/kg  از راه خوراکی تجویز می‌شود. 

  پروفیلاکسی از جذام در موارد تماس نزدیک با بیماران 

  • بالغین: روزانه 50 mg  از راه خوراکی تجویز می‌شود.
  • کودکان سنین 6 تا 12 سال: روزانه 25 mg  از راه خوراکی تجویز می‌شود.
  • کودکان سنین 2 تا 5 سال: 25 mg  از راه خوراکی، سه بار در هفته تجویز می‌شود. 
  • کودکان سنین 6 تا 23 ماه: 12 mg  از راه خوراکی، سه بار در هفته تجویز می‌شود.
  • کودکان کوچکتر از 6 ماه: 6 mg  از راه خوراکی، سه بار در هفته تجویز می‌شود.

  درماتیت هرپتی‌فرم

  • بالغین: در شروع روزانه 50 mg  از راه خوراکی تجویز می‌شود. دوز دارو ممکن است حداکثر تا 300 mg  در روز افزایش یابد.

  پنومونی ناشی‌از پنوموسیستیس کارینی

  • بالغین: روزانه 100 mg  از راه خوراکی تجویز می‌شود. اغلب این دارو به همراه تری‌متوپریم روزانه 20 mg/kg  در چهار دوز منقسم مصرف می‌شود. 

   حساسیت مفرط .


  • سایکوز، سردرد، سرگیجه، لتارژی، ضعف شدید، پارستزی.
  • درماتیت آلرژیک.
  • وزوز گوش، رینیت آلرژیک.
  • بی‌اشتهایی، درد شکمی، تهوع، استفراغ. 
  • خونریزی، آنمی آپلاستیک، آگرانولوسیتوز، آنمی همولیتیک، متهموگلوبینمی، لکوپنی.
  •  هپاتیت، یرقان کلستاتیک.
  • تب، حساسیت به نور.

  • نشانه‌های واکنش افزایش حساسیت
  • کاهش اشتها، تهوع و استفراغ 

  تداخل جدی با: BCG vaccine, calcium carbonate, famotidine, lansoprazple, nefazodone, almunium hydroxide.


  • بهتر است دارو را همراه با غذا مصرف  کنید.
  • تأثیرات درمانی دارو ممکن است 6-3 ماه بعداز تجویز دارو شروع شود.
  • دوره درمان را که ممکن است چند سال طول بکشد کامل نمایید و هیچ یک از نوبتهای مصرف دارو را فراموش نکرده و دارو را در وقت معین مصرف نمایید.
  • در درمان جذام چنانچه بیمار یک دوز را فراموش نمود، لازم است به‌محض به‌یادآوردن آن را مصرف نماید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، از مصرف آن خودداری نموده و دوز بعدی دارو را دو برابر نکنید.
  • در درمان درماتیت هرپتی‌فرم درصورتی‌که بیمار یک دوز دارو را فراموش نمود، درصورت بروز یا تشدید علایم بیماری آن دوز را مصرف نمایید، در غیراین‌صورت از مصرف آن خودداری نمایید.
  • درصورتی‌ که جذام طی 3-2 ماه و درماتیت هرپتی‌فرم طی چند روز بهبود نیافت به پزشک مراجعه نمایید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  این دارو در شیر ترشح می‌شود، تغذیه با شیر مادر در طی درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

   


  مکانیسم اثر: اثر آنتی‌بیوتیک: داپسون یک داروی باکتریواستاتیک و باکتریوسید است و آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز را مهار می‌کند.


  نیمه عمر: بطور متوسط 28 ساعت
  دفع: این دارو و متابولیتهای آن از راه ادرار دفع می‌شوند. مقادیر ناچیز دارو از راه مدفوع دفع می‌شود. 

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.