داپسون (ژل)

Dapsone (Gel)داروهای ضد باکتری

 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • درمان موضعی آکنه ولگاریس

  • لایه نازکی از دارو در ناحیه مورد نظر 2 بار در روز مالیده می شود.

  • عوارض کوارشی
  • عوارض CNS
  • عوارض تنفسی

  • مصرف همزمان کوتریماکسازول با ژل داپسون خطر همولیز را در بیماران G^PD افزایش می دهد

  • قبل از استفاده از فراورده پوست باید شسته و خشک شود.
  • این دارو فقط برای استعمال خارجی است. از استعمال دارو داخل بینی، دهان، چشم ها و غشاهای مخاطی پرهیز شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.