داکلیزوماب

Daclizumabمهارکننده های ایمنی

 • بیماری های کلیوی و مجاری ادراری

  داروی با نسخه

  Injection: 5 mg/ml


  • پیشگیری از رد حاد پیوند در بیمارانی‌که تحت پیوند کلیه قرار می‌گیرند.

  • بالغین: 1 mg/kg  از دارو در 50 ml  از محلول نرمال سالین (0.9%) حل شده و از راه وریدی در خلال 15 دقیقه انفوزیون می‌شود. دورة استاندارد درمان 5 دوز است. اولین دوز دارو نباید بیش از 24 ساعت قبل‌از پیوند تجویز شود. 4 دوز باقیمانده به فاصلة 14 روز از یکدیگر تجویز می‌شوند. 
  • این دارو بخشی از رژیم ایمونوساپرسیوتراپی بوده و همراه با کورتیکواستروئیدها و سیکلوسپورین تجویز می‌شود.

  • حساسیت مفرط نسبت به دارو و ترکیبات آن

  • ترمور، سردرد، سرگیجه، بی‌خوابی، ضعف عمومی، احساس خارش، تب، درد، خستگی، افسردگی، اضطراب. 
  • تاکیکاردی، هیپرتانسیون، ادم ریوی، هیپوتانسیون، ادم، درد قفسة سینه.
  • آکنه، تأخیر در بهبود زخم بدون عفونت، خارش، هیپرسوتیسم، بثورات جلدی، تعریق شبانه. 
  • تاری دید، فارنژیت، رینیت.
  • یبوست ، تهوع، اسهال، استفراغ، درد شکم، سوءهاضمه، اتساع شکم، درد اپی‌گاستر، نفخ، گاستریت، هموروئید.
  • اولیگوری، سوزش ادرار، رنال توبولار اسیدوزیس، احتباس ادراری، هیدرونفروز، خونریزی دستگاه ادراری، نارسایی کلیوی.
  •  لنفوسل.
  • دیابت ملیتوس، دهیدراتاسیون.
  • تنگی نفس، سرفه، آتلکتازی، هیپوکسی، پلورال افیوژن. 
  • درد عضلانی، درد مفصلی، کرامپ پا.

  • اشکال در ترمیم زخم
  • خونریزی و یا تب 

   مورد خاصی گزارش نشده است.


  • در هنگام تجویز این دارو از مصرف داروهای دیگر بدون تجویز پزشک خود پرهیز نماید.
  • درخلال درمان با این دارو از تماس با بیماران عفونی و حضور در محل های شلوغ و پرازدحام خودداری نماید.
  • درصورت اشکال در ترمیم زخم، خونریزی و یا تب به پزشک مراجعه نماید.
  • درخلال تجویز این دارو از مایعات کافی استفاده نماید و درصورت اشکال در ادرار کردن، کاهش مقدار ادرار روزانه و یا خونی شدن رنگ ادرار به پزشک مراجعه نماید.

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است، با این حال بدلیل احتمال بروز خطرات ناشی‌از این دارو تغذیه با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

   


  مکانیسم اثر: اثر ایمونوساپرسیو: این دارو یک آنتاگونیست اینترلوکین ـ2 بوده و از اتصال اینترلوکین ـ2 به گیرنده‌های خود جلوگیری می‌نماید و بدین وسیله مانع دفع پیوند می‌گردد.


  نیمه عمر: 20 روز


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.