دایمتیکون ( خوراکی)

Dimethicone(Oral)داروهای گوارشی

 • بیماری های گوارشی

  داروی با نسخه

  • Chewable Tablets: 40 mg
  • Oral Drops: 40 mg/ml

  • کنترل‌ علائم‌ ناشی‌ از احتباس‌ گاز در دستگاه‌ گوارش‌ 

  مقدار 40 میلی‌گرم‌ از قطره‌ یا 2ـ1 قرص‌ در روز بعد از هر غذا و هنگام‌ خواب‌ مصرف‌ می‌شود.


  • رعایت‌ رژیم‌ غذائی‌ و انجام‌  ورزش‌ مناسب‌ برای‌ جلوگیری‌ ازایجاد گاز و مشکلات‌ ناشی‌ از آن‌ اهمیت‌ دارد.
  •  این‌ دارو بهتر است‌ بعد از غذا و هنگام‌ خواب‌ مصرف‌ شود.
  •  قرص‌ های‌ دایمتیکون‌ باید کاملا جویده‌ شوند.
  •  مصرف‌ این‌ دارو در درمان‌ قولنج‌ نوزادان‌ توصیه‌ نمی‌شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  عوارضی در دوران شیردهی گزارش نشده است.


  نحوه اثر ضد نفخ :

   باعث کاهش کشش سطحی حباب های گاز می‌شود.


  دفع : بدون‌ تغییر ازطریق‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.