دنتول

Dentolداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Drop

  اجزای فراورده: حاوی اسانس مرزه( Satureja khoozestanika) به میزان 10%


  • تسکین دهنده موقت درد دندان

  1-2 قطره از فراورده روی تکه کوچکی از پنبه ریخته و پنبه آغشته به دارو به طور مستقیم روی دندانی که درد می کند قرار داده شود.


  • از تماس فراورده با چشم و دیگر مخاط جلوگیری شود.
  • پس از استفاده درب ظرف بسته شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.