دوبوتامین

Dobutamine • Cardiject
 • Dobutamex
 • Miozac

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   Infusion: 12.5mg/ml, 250mg


   • به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته قلبی
   • آسیب های عضله قلب
   • شوک سپتیک و کاردیوژنیک
   • پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون

   • مقدار 2.5-15 mcg/kg/min انفوزیون وریدی می شود که برحسب پاسخ بیمار تنظیم می گردد.
   • انفوزیون وریدی دارو در کودکان با سرعت 5-20 mcg/kg/min صورت می گیرد.

   بیماران مبتلا به تنگی ایدیوپاتیک هیپرتروفیک زیرآئورتی


   • تاکی کاردی
   • افزایش فشار خون سیستولی
   • افزایش فعالیت کانون های نا به جای بطنی
   • کاهش فشار خون
   • درد قفسه سینه
   • تب
   • سردرد
   • پاراستزی
   • کاهش پتاسیم سرم
   • ترومبوسیتوپنی
   • گرفتگی عضلات پا
   • دیس پنه

   • انفوزیون دوبوتامین همزمان با هپارین و هیدروکورتیزون، سفازولین، سفالوتین و پنی سیلین از یک لوله انفوزیون توصیه نمی شود.
   • دوبوتامبن با محلول قلیلیی مانند بی کربنات سدیم، ناسازگاری دارد.
   • تغییر رنگ محلول به رنگ صورتی به علت اکسیداسیون جزئی است و در صورت مصرف آن در مدت توصیه شده بلامانع است.

   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Dobutamine Miozac Vial 12.5mg/ml 20 ml ایتالیا FisioPharama
   Dobutamine Dobutamex Vial 250mg ایران اکسیر

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.