دوکوزات و سوربیتول

Docusate & Sorbitolداروهای گوارشی

 • بیماری های گوارشی

  داروی با نسخه

  Rectal Enema: Docusate0.01g + Sorbitol 13.4g


  •  به‌ صورت انما تجویز می‌شود. 

  • جراحی حاد شکم.
  • حساسیت مفرط نسبت به دارو
  • انسداد روده
  • درد شکم تشخیص داده نشده ، تهوع و سایر علایم آپاندیسیت ، 

  • کرامپ‌ شکمی
  • اسهال
  • وابستگی دارویی نسبت به ملین (درصورت مصرف درازمدت)
  • التهاب کولون

  • دکوزات سدیم جذب روغن‌های معدنی را افزایش می‌دهد.

  • درصورت بروز اسهال تجویز دارو را قطع نمائید.
  •  در خلال مصرف این دارو به مقدار کافی از مایعات استفاده نمایید.
  •  از مصرف طولانی مدت این دارو خودداری نمایید.

  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تجویز این دارو در خلال دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


  مکانیسم اثر: اثر ملین: دکوزات سدیم در روده مانند دترژنت عمل نموده و کشش سطحی مایعات موجود در روده را کاهش می‌دهد و منجر به نرم شدن مدفوع می‌گردد.


  دفع: دکوزات سدیم از طریق مدفوع دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.