دپروهرب

Deproherbداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Dop

  اجزای فراورده: اسانس شمعدانی عطری (Pelargonium roseum) به میزان 5%w/w


  • در درمان افسردگی 

  روزی 2 بار، هر بار 30 قطره بعد از غذا همراه با مقداری مایعات مصرف شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.