دکس مدتومیدین

Dexmedetomidine • Dexdor
 • Precedex

  خواب آورهای آرامبخش، و ضد جنون ها

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   Injection: 100mcg/ml


   • جهت حفظ خواب آوری بیمار در ICU 

   بزرگسالان:

   • در افراد بالغ دارای 18 سال 0.7mcg/kg/hr انفوزیون می شود که برحسب پاسخ بیمار مقدار مصرف تنظیم می شود.
   • محدوده مجاز 0.2-1.4 mcg/ kg/ hr است.

   • در افراد مبتلا به بلاک درجه دو یا سه گره AV
   • افت فشار خون کنترل نشده
   • اختلالات مغزی- عروقی حاد

   • تهوع و یا استفراغ
   • خشکی دهان
   • برادی کاردی
   • ایسکمی قلبی
   • سکته قلبی
   • تاکی کاردی
   • تغییرات فشار خون
   • بیقراری شدید
   • تغییرات قند خون
   • هایپرترمی
   • با شیوع کمتر نفخ
   • بلاک AV 
   • کاهش برون ده قلب
   • تنگی نفس
   • توهم
   • اسیدوز متابولیک
   • کاهش آلبومین خون
   • تشنگی

   گروه C:             
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.