دیدروژسترون

Dydrogesterone • Duphaston
 • Dufagest

  هورمون های جنسی

  • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها
  • بیماری های زنان

   داروی با نسخه

   • Tablets:  10 mg
   • Tablets: 5 mg

   • سقط عادتی‌
   • خونریزی‌غیرعملکردی رحم‌
   • قاعدگی‌ دردناک‌
   • فقدان‌ قاعدگی‌
   • سندرم‌ پیش‌ از قاعدگی‌ 
   • درمان جایگزینی هورمونی‌ 


   • در آندومتریوز 10 میلی‌گرم ‌3ـ2 بار در روز طی‌  روزهای‌ 25ـ5 سیکل‌ قاعدگی‌ و یا به‌ طور مداوم‌ مصرف‌ می‌شود.

   • در سقط عادتی‌ 10 میلی‌گرم‌2-3بار در روز از روزهای‌ 25ـ11 سیکل‌ تا وقوع‌ آبستنی‌ و سپس‌ به‌ طور مداوم‌ تا هفته‌20  حاملگی‌ مصرف‌ و سپس‌ به‌ تدریج‌ میزان‌ مصرف‌ کاهش‌ داده‌ می‌شود.

   • برای‌ توقف‌ خونریزی‌ غیرعملکردی رحم‌، 10میلی‌گرم‌ دو بار در روز به‌همراه‌ یک‌ استروژن‌) و به‌ مدت‌ 7ـ5 روز تازمان‌ قطع‌ خونریزی‌ مصرف‌ می‌شود.

   • برای‌ جلوگیری‌ از خونریزی‌، 10 میلی‌گرم‌ دو باردر روز همراه‌ یک‌ استروژن‌) در روزهای ‌25ـ11 سیکل‌ مصرف‌ می‌شود.

   • در قاعدگی‌ دردناک‌، مقدار مصرف‌ آن‌ 10 میلی‌گرم‌ دو بار در روز در روزهای‌ 25ـ 5 سیکل‌ می‌باشد.

   • در فقدان‌ قاعدگی‌ 10 میلی‌گرم‌ دوبار در روز از روزهای‌ 25ـ11 سیکل‌ به‌ شرط تجویز همزمان‌ استروژن‌ از روز25ـ1 سیکل‌، مصرف‌ می‌شود.

   • در سندرم‌ پیش‌ از قاعدگی‌،10 میلی گرم در روز، از روز 26ـ12 سیکل‌ مصرف‌ می‌شود که‌ در صورت‌ نیازمی‌توان‌ مقدار مصرف‌ دارو را افزایش‌ داد.


   • حساسیت به دارو

   • کارسینوم‌ پستان‌ یا اعضاء تناسلی‌

   • بیماری‌ کبدی‌

   • سقط فراموش‌ شده‌

   • اختلالات‌ ترومبوتیک


   • ترومبوفلبیت‌

   • آمبولی‌ریوی‌

   • ترومبوز شبکیه‌

   • لکه‌ بینی‌

   • خونریزی‌ نابجا

   • تغییر اشتها

   • ورم‌ قوزک‌ پا 


   • مصرف‌ همزمان‌ دیدروژسترون‌ و بروموکریپتین‌ موجب‌ ترشح‌ بیش‌ از حد و خود به‌خودی‌ جریان‌ شیر می‌گردد.
   • داروهای‌ القا کننده‌ فعالیت‌ آنزیم‌های‌ کبدی‌ مثل‌ کاربامازپین‌،فنوباربیتال‌، فنی‌توئین‌ و ریفامپین‌ موجب‌ کاهش‌ کارآئی‌ دارو می‌شوند.

   گروه X:
   مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای جنینی بوده است. به دلیل این خطرات مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.


   توصیه نمیشود.


   دفع :  متابولیسم‌ آن‌ کبدی‌ بوده‌ و از راه‌ کلیه‌ها دفع‌ می‌شود.


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Solvay

   The Netherlands

   10mg

   Tablet

   Duphaston

   Dydrogesterone

   ابوریحان

   Iran

   10mg

   Oral Tablet

   Dufagest

   Dydrogesterone


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.