دیلتیازم

Diltiazem • Amidil
 • Diltigel

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   • Tablet: 60mg
   • Capsule/Tablet (Sustained Release):120mg
   • Injection: 100mg
   • Gel: 2%

   • آنژین وازوسپاستیک یا آنژین ناپایدار
   • کنترل موقت ضربان بطنی سریع در فلوتر دهلیزی یا فیبریلاسیون دهلیزی


   خوراکی

   • درمان آنژین یا زیادی فشار خون در بزرگسالان، 30 mg  از راه خوراکی  سه یا چهار بار در روز ( در مورد بیماران سالخورده، ابتدا 2 بار درروز). در صورت نیاز می توان این مقدار را با فاصله هر 1 یا 2 روز برحسب نیاز و تحمل بیمار افزایش داد. حداکثر مقدار مصرف 360 میلی گرم در روز است.
   • مقدار مصرف اشکال دارویی پیوسته رهش 240 میلی گرم در روز می باشد.

   تزریقی

   • برای بزرگسالان از راه وریدی به عنوان ضد آریتمی، مقدار 0.25mg/kg به آهستگی و در مدت بیش از 2 دقیقه با پیگیری مداوم الکتروکاردیوگرام و فشار خون تجویز می شود. اگر پاسخ کافی حاصل نشود، مقدار 0.35mg/kg را می توان 15 دقیقه پس از خاتمه تزریق مقدار اولیه تجویز نمود. بعضی بیماران به 0.15mg/kg پاسخ می دهند.
   • در انفوزیون مداوم وریدی، ابتدا 10mg/hr بلافاصله پس از آخرین تزریق سریع وریدی تجویز می شود. انفوزیون دارو ممکن است با سرعت 5mg/hr صورت گیرد.

   موضعی

   • به میزان لازم در موضع مالیده می شود.

   • برادی‌ کاردی‌
   •  نارسایی‌ بطن‌ چپ‌
   •  انسداد درجه‌  2یا 3 دهلیزی‌ بطنی‌ (مگر در مواردی‌ که‌ ازضربان‌ ساز مصنوعی‌ استفاده‌ شده‌ باشد)
   • سندرم‌ سینوس‌ بیمار
   • کاهش فشار خون مزمن
   • MI

   • سردرد
   •  ضعف
   • خواب‌آلودگی
   •  سرگیجه
   • عصبی‌شدن
   • افسردگی
   •  بی‌خوابی
   •  کنفوزیون
   • ادم
   •  دیس‌ریتمی
   •  گرگرفتگی
   •  برادیکاردی
   •  هیپوتانسیون
   •  اختلالات هدایتی
   • راش
   •  خارش
   • تهوع و یا استفراغ
   • اسهال
   • ناکچوری
   • پلی‌اوری
   •  افزایش گذرای سطح آنزیمهای کبدی
   •  حساسیت به نور

   • افزایش در ضربان قلب
   • سردرد شدید
   • سختی در نفس کشیدن
   • احساس خستگی و ضعف شدید

   • مصرف همزمان با : lomitapide , dantrolene  ممنوع میباشد.
   • خطر بروز برادی‌ کاردی‌، انسداد دهلیزی‌ ـ بطنی‌ و ضعف‌ عضله‌ قلب‌ ناشی‌ از مصرف‌ آمیودارون‌، با مصرف‌ همزمان‌ دیلتیازم‌ افزایش‌ می‌یابد.
   • اثر کاربامازپین‌ و تئوفیلین‌ با مصرف‌ دیلتیازم‌ افزایش‌ می‌یابد.
   • دیلتیازم‌ سبب‌ افزایش‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ فنی‌ توئین‌ ودیگوکسین‌ می‌شود.
   • مصرف‌ همزمان‌ دیلتیازم‌ با داروهای‌ مسدود کننده‌ گیرنده‌های‌ بتا ـ آدرنرژیک‌، خطر بروزبرادی‌ کاردی‌ و انسداد دهلیزی‌ ـ بطنی‌ را افزایش‌ می‌دهد.
   • اثر دیلتیازم‌ در مصرف‌ با فنوباربیتال‌ و فنی‌توئین‌ کاهش‌ می‌یابد.
   • تداخل جدی با: alosetron, amlodipine, astemizole, atenolol, betaxolol, carbamazepine,  cimetidine, cisapride, dihydroergotamine, duloxetine, erythromycin, esmolol, itraconazole,ketoconazole, lovastatin, metoprolol, pimozide, rifampin, simvastatin, terfenadine, timolol, tizanidine.

   • داروی خوراکی را قبل‌از غذا و هنگام خواب مصرف نمائید.
   • این‌ دارو افزایش‌ فشارخون‌ را درمان‌ نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌نماید. از اینرو مصرف‌ آن‌ ممکن‌ است‌ تا آخر عمرضروری‌ باشد.
   •  نبض‌ بیمار باید کنترل‌ شود و درصورتی‌ که‌ کمتر از 50 بار در دقیقه‌ باشد، مراجعه‌ به‌ پزشک‌ ضروری‌ است.
   • جهت جلوگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید.
   • تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید.
   • از مصرف گریپ فروت وآب گریپ فروت در هنگام مصرف این دارو خودداری کنید.
   • از مصرف همزمان الکل با این دارو خودداری کنید

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


    در شیر ترشح می‌شود، تغذیه با شیر مادر درحین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.


   نحوه اثر ضدآنژین:

   • از طریق گشادکردن شریان های سیستمیک باعث کاهش مقاومت محیطی و ایندکس قلبی و کاهش فشارخون می شود.
   •  نیاز میوکارد به اکسیژن را کاهش داده  و از اسپاسم عروق کرونر جلوگیری می‌کند. 

   • نیمه عمر: 9-3 ساعت
   • دفع: این دارو و متابولیتهای آن از راه مدفوع دفع می‌شوند.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   داروپخش

   Iran

   60mg

   tablet

    

   Diltiazem HCl

   رها

   Iran

   60mg

   Tablet

    

   Diltiazem HCl

   امین

   Iran

   120mg

   SR Capsule

    

   Diltiazem HCl

   شرکت داروسازی آریا

    

   120mg

   E.R Tablet

    

   Diltiazem HCl

   شرکت داروسازی آریا

    

   60mg

   Tablet

   Diltiazem HCL Arya

   Diltiazem HCl

   داروسازی امین

   Iran

   60mg

   F.C Tablet

    

   Diltiazem HCl

   شرکت سبحان دارو

   Iran

   60mg

   F.C. Tablet

    

   Diltiazem HCl


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.