دیلوکسانید

Diloxanideداروهای ضد پروتوزوآها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • درمان آمیبیاز روده ای در ناقلین بدون علامت با کیست آمیب در مدفوع
  •  درمان آمیبیاز حاد (همراه با مترونیدازول)

  • بالغین: 500 mg  سه بار در روز به‌ مدت 10 روز تجویز می‌شود.
  • کودکان با وزن بیش از 25 کیلوگرم: روزانه 20 mg/kg  در سه دوز منقسم، به‌ مدت 10 روز تجویز می‌شود.

  • حساسیت مفرط
  •  کودکان کوچکتر از 2 سال

  • نفخ 
  • تهوع و استفراغ
  • کهیر

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مکانیسم اثر:

  اثر ضدآمیب: این دارو یک آمیب‌ کش روده‌ای است و عمده اثر‌ آن در روده می‌باشد.


  دفع: دفع این دارو از راه ادرار می‌باشد. مقادیر ناچیز دارو از راه مدفوع دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.