دی سدیم ادتات

Edetate Disodium • پادزهرها

  داروی با نسخه

  Injection: 150 mg/ml


  • درمان اضطراری زیادی کلسیم خون
  • کنترل آریتمی بطنی ناشی‌ از مسمومیت دیژیتال

  • بالغین: ابتدا دارو باید با محلول کلرور سدیم تزریقی یا محلول دکستروز 5% رقیق شود. مقدار mg/kg/day 50 تا حداکثر 3 گرم در روز مصرف می شود. مقدار مصرف طی 3 ساعت یا بیشتر به طور آهسته انفوزیون می شود.
  • کودکان: مقدار mg/kg/day 40 تا حداکثر mg/kg/day 70 مصرف می شود که باید با غلظت کمتر از 3% در مدت 3 ساعت و یا بیشتر انفوزیون شود.

  • نارسایی کلیه و آنوری
  •  هیپوکلسمی
  • سل فعال
  •  بیماری شدید کلیوی
  • بیماری شدید عروق کرونر
  • تصلب شرایین
  •  سابقه تشنج

  • تشنج
  •  سردرد
  •  پاراستزی
  • دیس‌ ریتمی‌ های شدید قلبی
  • هیپوتانسیون
  • اریتم
  • درماتیت اکسفولیاتیو
  • تهوع
  •  اسهال
  •  کرامپهای شکمی
  • بی‌اشتهایی
  • فوریت ادراری
  •  ناکچوری
  •  پلی‌ اوری
  •  پروتئینوری
  •  نکروز حاد توبولار
  • درد در محل انفوزیون
  • اریتم
  • درماتیت
  • هیپوکلسمی شدید
  • هیپومنیزیمی
  • تب
  •  لرز
  •  درد پشت
  • درد و ضعف عضلانی

   

  توجه: در صورت ایجاد هیپوکلسمی،‌ دیس‌ ریتمی‌های قلبی، تتانی یا تشنج، مصرف دارو باید قطع گردد.


  • این دارو باعث کاهش اثرات قلبی گلیکوزیدهای قلبی می‌شود.
  • این دارو ممکن است نیاز به انسولین را کاهش دهد. 

   


  بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسولین در طی مدت درمان با این دارو نیاز به انسولین کمتری دارند. در این مورد با پزشک خود مشورت کنید.


  مکانیسم اثر:

  اثر شلات‌ کننده: با بسیاری از یونهای دوظرفیتی و سه‌ ظرفیتی تشکیل کمپلکس می‌دهد.


  دفع: بعد از تزریق وریدی این دارو سریعاً از راه کلیه دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.