دی هیدروارگوتامین

DihydroErgotamineداروهای ضد میگرن

 • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  • Tablets: 2.5 mg
  • Injection: 1 mg/ml

  • درمان کمی فشار خون در حالت ایستاده ناشی از عوامل مختلف مانند بی کفایتی اعصاب خودکار و بیحسی


  خوراکی‌:

  • در حملات‌ ضعیف‌ میگرنی‌1-3 میلی‌ گرم‌ مصرف‌ می‌شود که‌ در صورت‌ نیاز هرنیم ساعت‌ تکرار می‌گردد تا به‌ مقدار تام‌ 10 میلی‌ گرم‌ برسد. برای‌ کاهش‌ شدت‌ و تعداد دفعات‌ حمله‌، مقدار 1- 2میلی‌ گرم‌ سه‌ بار در روز مصرف‌ می‌شود.ماکزیمم 3mg/day و یا 6mg/week

  تزریقی‌:

  • در شروع‌ حمله‌ میگرنی، مقدار1 میلی‌ گرم‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ هر 1 ساعت‌ 1 میلی‌ گرم‌ درصورت‌ نیاز تا حداکثر 3 میلی‌ گرم‌ در هرحمله‌ میگرن‌ یا 6 میلی‌ گرم‌ در هفته‌ تزریق‌ عضلانی‌ می‌شود.
  • از راه‌ وریدی‌ در شروع‌ حمله‌، مقدار 1 میلی‌ گرم‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ هرساعت‌ 1 میلی‌ گرم‌ در صورت‌ نیاز، تا حداکثر 2 میلی‌ گرم‌ در هر حمله‌ میگرن‌ یا  6میلی‌ گرم‌ در هفته‌ تزریق‌ می‌شود.

  • جراحی غروق به ویژه شریان
  • فشار خون بالا کنترل نشده
  • آنژیوپلاستی

  • برادیکاردی و تاکیکاردی گذرا
  •  وازواسپاسم شدید
  •  بی‌حسی انگشتان
  • درد جلوی سینه
  • افزایش فشار شریانی
  • تهوع و استفراغ
  • ادم لوکالیزه
  •  خارش
  •  ضعف در اندامها
  •  سرگیجه
  •  درد عضلانی در اندامها

  • مصرف‌ همزمان‌ آلکالوئیدهای‌ ارگوت‌ با سایر تنگ‌ کننده‌ های‌ عروقی‌ از جمله‌ موادی‌ که‌ دربعضی‌ از بی حس‌ کننده‌ های‌ موضعی‌ وجود دارند، باعث‌ افزایش‌ انقباض‌ عروقی‌ می‌شود.
  • مصرف همزمان با:
  • clarythromycin, eletriptan, erythromycin, imatinib, isoniazid,itraconazole, ketoconazole, mifepristone, naratriptan,nefazodone,nicardipine, nitroglycerin, sumatriptan ممنوع میباشد.
  • تداخل جدی با:
  • bromocriptine, budesonide, butabarbital, carbamazepine, cimetidine, cortisone, cyclosporine,dexamethasone,diltiazem, dobutamine, dopamine, fluconazole, fluvoxamine, grapefruit, linezolide, oxcarbazepine, phenobarbital,phenylephrine,prednisolone,pseudoephedrine,rifampin,rifabutin,topiramate,verapamil,zafirlukast.

  •  احتمال‌ بروز مسمومیت‌ با ارگوت‌ و گانگرن‌ با مصرف‌ مقادیر زیاد دارو وجود دارد.
  • برای‌ دستیابی‌ به‌ نتیجه‌ مطلوب‌، بیمارباید با بروز اولین‌ علامت‌ حمله‌ میگرنی‌ دارو را مصرف‌ نماید و حداقل‌ به‌ مدت‌ 2 ساعت‌ در یک‌ اطاق‌ آرام‌ و تاریک‌ استراحت‌ نماید.
  • طی‌ درمان‌ با این‌ دارو از استعمال‌ دخانیات‌ خودداری‌ شود.
  •  مصرف‌ این‌ دارو در کودکان‌ توصیه‌ نمی‌شود.

  گروه X: 
  مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای جنینی بوده است. به دلیل این خطرات مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.


  توصیه نمی‌شود.


  نحوه اثر منقبض‌کننده عروق:

  یا تحریک‌گیرنده‌های آلفا ـ آدرنرژیک باعث انقباض عروق محیطی می‌شود. ولی در عروق هیپرتون باعث وازودیلاتاسیون می گردد.


  • نیمه عمر: 28  ساعت
  • دفع : کلیوی‌ بوده‌ و کمتر از 10% آن‌ بصورت‌ تغییر نیافته‌  و بقیه‌ آن‌ به‌ صورت‌ متابولیت‌ دفع‌ می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  مینو

  Iran

  1.5mg

  Tablet

  DihydroErgotamineMinoo

  DihydroErgotamineMesylate

  مینو

  Iran

  1mg/1ml

  Injection

  DihydroErgotamineMinoo

  DihydroErgotamineMesylate

  مینو

  Iran

  2.5mg

  Tablet Scored

  DihydroErgotamineMinoo

  DihydroErgotamineMesylate


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.