دی هیدروامتین

Dehydroemetineداروهای ضد پروتوزوآها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Injection: 60 mg/2ml


  • درمان آمیبیازیس
  • آبسة آمیبی
  • فاسیولیاز

  درمان آمیبیازیس

  • بالغین: روزانه 60 mg  از راه عضلانی، بمدت 6-4 روز تجویز می‌شود. به همراه این دارو باید از یک داروی ضدآمیب دیگر نیز استفاده شود.پ
  • کودکان: روزانه 1 mg/kg  از راه عضلانی در دو دوز منقسم، بمدت 5 روز تجویز می‌شود.

  آبسة آمیبی

  • بالغین: روزانه 60 mg  از راه عضلانی به‌مدت 10 روز تجویز می‌شود. دوزاژ در افراد مسن و ناتوان نصف دوز معمول بالغین است.

  فاسیولیاز

  • بالغین: روزانه 1 mg/kg  از راه عضلانی به‌مدت 10 روز همراه با 150 mg  کلروکین از راه خوراکی، سه‌بار در روز، به مدت 21 روز تجویز می‌شود.

  • بیماری قلبی 
  • بیماریهای کلیوی 
  • پلی‌نوروپاتی اخیر 
  • بیماریهای عضلانی 
  • حاملگی 
  • تزریق وریدی

  • سرگیجه، سردرد، ضعف، خشکی، درد، ترمور.
  • مسمومیت حاد (هیپوتانسیون، تاکیکاردی، درد قفسه سینه، تنگی نفس، تغییرات  ECG   ، میوکاردیت دژنراتیو حاد، پریکاردیت، نارسایی احتقانی قلب )، طپش قلب.
  • اگزما، کهیر، پورپورا
  • تهوع، استفراغ، اسهال، کرامپ‌های شکمی، کاهش حس چشایی، سوزش یا درد اپی‌گاستر، یبوست. 
  • هیپوکالمی
  • درد، ضعف عضلانی، نکروز بافتی، ادم.

  اثرات روده‌ای این دارو احتمالاً باعث کاهش جذب داروهای خوراکی می‌گردد.


  درصورت بروز عوارض جانبی به پزشک مراجعه نمایید.


  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.


  مکانیسم اثر: اثر ضدآمیب: این دارو باعث دژنراسیون هسته و رتیکولوم در سیتوپلاسم آمیب می‌شود.


  دفع: این دارو از راه کلیه دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.