دی پیریدامول

Dipyridamoleداروهای قلبی و عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Tablet: 25mg, 75mg
  Injection: 5mg/ml


  • داروی کمکی همراهبا داروهای ضدانعقاد خوراکی برای پیش گیری از ترومبولی پس از جراحی دریچه های قلب
  • بصورت تزریق وریدی به عنوان کمک داروی تشخیصیدر تصویربرداری از پرفیوژن عضله قلب
  • برای تشخیص نقص پرفیوژن همراه با بیماری شریان کرونر


  آنژین صدری مزمن

  • بالغین: 50 mg  از راه خوراکی، سه بار در روز، حداقل یک ساعت قبل‌از غذا، تا حداکثر 400 mg  در روز مصرف می‌شود. برای دستیابی به پاسخ درمانی مناسب ممکن است نیاز به دو تا سه ماه درمان باشد. 

  مهار چسبندگی پلاکتها در بیمارانی‌که از دریچة مصنوعی استفاده می‌کنند، به همراه وارفارین و آسپیرین

  • بالغین: 75-100 mg  از دارو چهار بار در روز تجویز می‌شود.

  پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد

  • بالغین: 75 mg  از راه خوراکی، سه بار در روز همراه با 325 mg  آسپیرین، سه بار در روز مصرف می‌شود. 

  حساسیت مفرط.


  • سردرد، سرگیجه، سنکوپ.
  • برافروختگی.
  • تهوع، استفراغ، اسهال.
  • تعریق، راش، خستگی.
  • توجه: درصورت ایجاد هیپوتانسیون شدید مصرف دارو باید قطع شود.

   خونریزی یا خون‌مردگی غیرمعمول


  • اثر دارو بر تراکم پلاکتها به‌دنبال مصرف آسپیرین تشدید می‌گردد.
  • خطر خونریزی ناشی‌از مصرف دارو به‌دنبال کاربرد همزمان هپارین، استروپتوکیناز، اروکیناز، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و سولفین پیرازون افزایش می‌یابد. 

  • بهتر است این دارو را با معدة خالی (حداقل یکساعت قبل و یا دو ساعت بعداز غذا) همراه با یک لیوان آب تجویز نمود. درصورت وجود دیسترس گوارشی می‌توان دارو را همراه با غذا تجویز کرد.
  • پاسخ بالینی حداقل دو تا سه ماه بعداز شروع درمان ایجاد خواهد شد. 
  • دارو را کاملاً مطابق دستور با همان فواصل تجویز شده مصرف نمایید و درصورتی‌که دوز فراموش شده را تا 4 ساعت مانده به نوبت بعدی بیادآورد، آن را مصرف نمایید، در غیر اینصورت دوز مذکور را حذف نموده و از دو برابر کردن دوزهای بعدی نیز پرهیز نمایید. 
  • به منظور پیشگیری از بروز هیپوتانسیون ارتوستاتیک به آرامی تغییر وضعیت دهید.
  • درصورت بروز خونریزی یا خون‌مردگی غیرمعمول به پزشک اطلاع دهید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است، با این حال منافع دارو در برابر ضررهای احتمالی آن باید سنجیده شود.

   


  مکانیسم اثر: اثرگشادکنندة عروق کرونری: مهار آنزیمهای آدنوزین دآمیناز و فسفودی استراز.


  • نیمه عمر: 10 ساعت
  • دفع: به‌طور عمده از راه صفرا دفع می‌شود. مقادیر ناچیزی از دارو از راه ادرار دفع می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  BOEHRINGER INGELHEIM

  germany

  200/25 MG

  Capsule,Extended Release

  AGGRENOX

  Dipyridamole

  شرکت داروسازی تولید دارو

  Iran

  25mg 75mg

  Tablet

  Dipyridamole 

  Dipyridamole

  Boehringer Ingelheim

  Gaermany

  5mg/ml 2ml

  Injection

  Persantin

  Dipyridamole

  شرکت سبحان دارو

  Iran

  25mg 75mg

  .S.C Tablet

  Dipyridamole 

  Dipyridamolea

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.