د- رگلیس

D-Reglisداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده: 380 میلی گرم عصاره شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra)


  • زخم معده
  • زخم اثنی عشر

  • در زخم معده 2 قرص، 3 بار در روز
  • در زخم اثنی عشر این مقدار را می توان در صورت لزوم تا 2 قرص، 6 بار در روز افزایش داد.

  • هپاتیت مزمن
  • سیروز کبدی
  • بیماری های کلستاتیک کبد
  • التهاب کیسه صفرا
  • اختلالات شدید کلیه
  • آریتمی
  • زیادی فشار خون
  • هیپرتونی
  • کمی پتاسیم خون

  • عصاره تام شیرین بیان به علت داشتن اثرات مینرالوکورتیکوئیدی سبب احتباس برگشت پذیر آب و سدیم شده، دفع پتاسیم را افزایش می دهد.
  • توصیه می گردد این دارو در افرادی که مشسکلات قلبی - عروقی و یا فشار خون بالا دارند با احتیاط مصرف شود.

  • مصرف همزمان این فراورده با کورتیکوستروییدها و داروهای هورمونی ( با اثرات استروژنی و آنتی استروژنی) باید با احتیاط صورت گیرد.
  • مصرف این فراورده با فوروزماید، داروهای تیازیدی و داروهای آنتی آریتمی توصیه نمی شود.
  • کاهش فشار خون ناشی از مصرف شیرین بیان می تواند سمیت دیژیتال را تشدید نماید.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.