رانیتیدین

Ranitidine • Gastroheal
 • Gelotid
 • H2-Off
 • Ranicid
 • Raniflax
 • Ranitiject
 • Ranover

  داروهای گوارشی

  • بیماری های گوارشی

   داروی با نسخه

   • Tablet: 150mg, 300mg
   • Injection: 50mg/2ml, 50mg/50ml
   • Syrup: 75mg/ml

   • درمان کوتاه مدت زخم های فعال دورازدهه
   • زخم های فعال و خوش خیم معده
   • پیشگیری از ایجاد زخم معده یا دورازدهه


   خوراکی‌:

   • بزرگسالان‌:  در درمان‌ زخم خوش‌ خیم‌ گوارشی‌، زخم ناشی‌ از مصرف‌ داروها، بازگشت‌ محتویات‌ معده‌ به‌ مری‌ و سوء هاضمه‌ مزمن‌ مقدار 150 میلی‌ گرم‌ 2 باردر روز (صبح‌ و شب) یا 300 میلی‌ گرم‌ موقع‌ خواب‌ برای‌ مدت‌ 8 ـ 4 هفته‌ مصرف‌ می‌شود.

   تزریقی‌:

   • برای‌ کاهش‌ ترشح‌ اسید معده‌ قبل‌ از اعمال‌ جراحی‌ یا زایمان‌ مقدار 150 ـ 50 میلی‌ گرم‌2 ـ 0/5 ساعت‌ قبل‌ از القای‌ بیهوشی‌ به‌ صورت‌ عضلانی‌ یا تزریق‌ آهسته‌ وریدی‌ مصرف‌ می‌شود.

   کودکان:

   • برای درمان زخم های خوش خیم گوارشی 2-4 mg/kg دو بار در روز تا حداکثر 300 میلی گرم در روز به مدت 4-8 هفته. مقدار مصرف نگهدارنده تا 150 میلی گرم در شب می باشد.
   • برای جلوگیری از زخم ناشی از مصرف داروهای  NSAID ، دو بار در روز به مقدار 300 میلی گرم

   • اسهال یا یبوست
   • تاری دید
   • حرکات غیر ارادی
   • سرگیجه
   • سردرد
   • نفخ شکم

   •  جذب‌ این‌ دارو درحضور آنتی‌ اسیدها کاهش‌ می‌یابد.
   • با وجود آنکه‌ رانیتیدین‌ در مقایسه‌ با سایمتیدین‌ یک‌ مهارکننده‌ ضعیف‌ ترآنزیم‌ های‌ کبدی است‌، با این‌ وجود درمصرف‌ همزمان‌ سایر داروها با این‌ دارو باید احتیاط  کرد.
   • مصرف رانیتیدین باعث کاهش جذب کتوکونازول می گردد.

   • دارو را می توان قبل یا بعد از غذا مصرف نمود.
   • کشیدن‌ سیگار موجب‌ کاهش‌ اثر این‌ دارو می‌شود.
   • تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید.

   گروه B:
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   در شیر ترشح می‌شود ، با احتیاط مصرف شود.


   نحوه اثر ضدزخم پپتیک:

   به شکل رقابتی، اثر هیستامین بر روی گیرنده H2  سلولهای معده را مهار می‌کند.


   • نیمه عمر: 1/7 - 3 ساعت
   • دفع : از راه‌ کلیه‌ دفع‌ می‌گردد.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   اکتوورکو

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranover

   Ranitidine HCl

   سها

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   سها

   Iran

   75mg/2ml

   Syrup

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   جالینوس

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   حکیم

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   اکسیر

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   شهردارو

   Iran

   300mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   راموفارمین

   Iran

   150mg,300mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   رها

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   پورسینا

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   داروپخش

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranitidine HCl

   داروپخش

   Iran

   50mg/2ml

   Injection

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   کیمیدارو

   Iran

   50mg/2ml

   Injection

   Ranitidine HCl

   البرز دارو

   Iran

   75mg/2ml

   Syrup

   Ranitidine HCl

   البرز دارو

   Iran

   50mg/2ml

   Injection

   Ranitidine HCl

   کیمیدارو

   Iran

   150mg 300mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   سها

   Iran

   300mg

   Tablet

   Ranicid

   Ranitidine HCl

   ایران دارو

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   دانا

   Iran

   150mg

   Tablet

   Gelotid

   Ranitidine HCl

   خوارزمی

   Iran

   150-300mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   تولید دارو

   Iran

   300mg

   Tablet

   Ranitidine

   HCl

   تولید دارو

   Iran

   75mg/5ml

   Solution

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   آریا

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranitidine Arya

   Ranitidine HCl

   سینا دارو

   Iran

   50mg/2ml

   Injection

   Ranitidine HCL S.D

   Ranitidine HCl

   آریا

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranitidine Arya

   Ranitidine HCl

   امین

   Iran

   150mg 300mg

   F.C. Tablet

   Ranitidine HCl

   الحاوی

   Iran

   75mg/5ml

   Syrup

   Ranitidine-Alhavi

   Ranitidine HCl

   روز دارو

   Iran

   150mg

   Tablet

   Ranitidine

   Ranitidine HCl

   کاسپین تأمین

   Iran

   50mg/2ml

   Injection

   Ranitidine HCl

   Orbis

   England

   150mg/10cc

   Oral Solution 1500cc , 300cc

   Orbis

   Ranitidine HCl


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.