رزماریدین

Rosmaridinداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Cream

  اجزای فراورده:

  • اسانس رزماری
  • کامفر
  • منتول

  • تسکین موضعی دردهای عضلانی و مفصلی

  • روزی سه بار در موضع مالیده شود.

  • امکان بروز واکنش های آلرژیک

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.