روماتوگل

Rhumatogolداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده:

  • عصاره گیاه پنجه شیطان

  • در درمان روماتیسم
  • درمان کمکی بیماری های دژنراتیو بافت همبند


  • روزی 2 قرص پس از غذا میل شود.

  • در بیماران مبتلا به زخم معده و اثنی عشر

  • اختلالات گوارشی
  • واکنش های آلرژیک

  • مصرف این فراورده می تواند موجب تشدید اثر وارفارین و داروهای متابولیزه شنده توسط کبد شود.

  • مصرف این فراورده در بیماران مبتلا به سنگ صفرا با احتیاط مصرف شود.
  • مصرف این فراورده در بیماران مبتلا به مشکلات قلبی و فشار خون با احتیاط مصرف شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.