زینتوما

Zintomaداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Capsule

  اجزای فراورده:

  • پودر ریشه زنجبیل

  • پیشگیری تهوع و استفراغ ناشی از بیماری حرکت
  • بعد از اعمال جراحی و شیمی درمانی
  • دردهای مربوط به آرتریت و کوفتگی های عضلانی
  • رفع سوهاضمه و بی اشتهایی

  • در بزرگسالان و کودکان بالای 6 سال 2 کپسول نیم ساعت قبل از شروع مسافرت و سپس هر 4 ساعت یک بار 2 کپسول مصرف شود.

  • بروز سوزش معده و عوارش خفیف گوارشی
  • واکنش های حساسیتی نظیر درماتیت تماسی

  • همزمان با داروهای ضدانعقاد مانند وارفارین و آسپیرین مصرف نشود.
  • در صورت مصرف همزمان احتمال افزایش جذب سولفاگوانیدین ها وجود دارد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.