سالبوتامول+بکلومتازون

Salbutamol+Beclomethasone • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  :Aerosol, Spray
  Beclomethasone Dipropionate 50 mcg + Salbutamol 100 mcg


  • پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از فعالیت‌های بدنی


  بیماری مزمن انسدادی ریه

  • بالغین: دو بار استنشاق هر 6ـ4 ساعت یکبار تجویز می‌شود.

   

  پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از فعالیت‌های بدنی

  • بالغین و کودکان بزرگتر از 12 سال: دو بار استنشاق، 15 دقیقه قبل از فعالیت‌‌های بدنی تجویز می‌شود.

   

  جهت اطلاعات بیشتر به داروهای Salbutamol و Beclomethasone مراجعه نمائید.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.